Wat is digestaat?

KWDV Dendermonde

Wat is digestaat?

"Verschillende veldproeven tonen aan dat digestaat zowel in de akker- en tuinbouw als in de tuin en in openbaar groen nuttig gebruikt kan worden. Bij bemesting met digestaat zijn de opbrengsten minstens vergelijkbaar met de combinatie dierlijke mest en kunstmest. De geurhinder is ook beperkter dan bemesting met pure mest. De beworteling van de planten verloopt gelijkaardig als bij andere bemestingsstrategieën. Meerjarig gebruik van digestaatproducten zorgt voor een behoud van de aanwezige soortenrijkdom en nuttige schimmels en bacteriën in de bodem.
Vlaanderen heeft ruim 40 vergistingsinstallaties die finaal groene energie en digestaat produceren. Het digestaat - al dan niet verder nabehandeld - is een gecertificeerde, kwaliteitsvolle organische meststof.

Digestaat is het eindproduct van de anaerobe vergisting

Anaerobe vergisting is een gecontroleerd zuurstofloos afbraakproces van organisch-biologisch materiaal waardoor biogas en een gehomogeniseerd product (= ruw digestaat) worden gevormd. De vergisting vindt plaats in afgesloten vergistingstanks. In Vlaanderen worden als inputstromen mest, energiegewassen en/of organisch-biologische afvalstoffen gebruikt. 

Ruw digestaat kan, wanneer is voldaan aan de certificeringsvereisten, rechtstreeks worden uitgereden als meststof, maar kent in de praktijk ook verschillende nabehandelingen waaronder scheiding, droging, biologische behandeling en filtratie. Hierdoor ontstaan verschillende eindproducten.

Samenstelling digestaat

De verschillende eindproducten van vergisting hebben ook allemaal hun eigen karakteristieken, en door de verschillende samenstelling kunnen ze op uiteenlopende wijze worden gebruikt. 

Verschillende eindproducten van vergisting

In kader van het Nutriman-project realiseerde Vlaco een videoreeks voor de Vlaamse en Europese landbouwer over duurzame Vlaamse bemestingsinitiatieven, digestaat komt er in enkele specifieke nabehandelingen ervan uitgebreid aan bod: 

  1. Dunne fractie digestaat en effluent (Agrogas)
  2. Ammoniumsulfaat van chemische luchtwasser (Biogas Bree)
  3. Pellets gedroogd digestaat met een verhoogde stikstof- fosforverhouding (ARBIO)

Ontdek hier nog meer eindproducten van vergisting. 

Economische en ecologische voordelen van digestaatgebruik

Met het gebruik van digestaat maken gebruikers een wezenlijk verschil voor het milieu. Digestaatgebruik draagt bij aan een goed bodembeleid, het sluiten van kringlopen én aan het realiseren van klimaatdoelstellingen.

Bron: Vlaco digestaat

 

x

Contacteer ons