Wat is digestaat?

Digestaat is het eindproduct van de anaerobe vergisting

Anaerobe vergisting is een gecontroleerd zuurstofloos afbraakproces van organisch-biologisch materiaal waardoor biogas en een gehomogeniseerd product (= ruw digestaat) worden gevormd. De vergisting vindt plaats in afgesloten vergistingstanks. In Vlaanderen worden als inputstromen mest, energiegewassen en/of organisch-biologische afvalstoffen gebruikt. 

Ruw digestaat kan, wanneer is voldaan aan de certificeringsvereisten, rechtstreeks worden uitgereden als meststof, maar kent in de praktijk ook verschillende nabehandelingen waaronder scheiding, droging, biologische behandeling en filtratie. Hierdoor ontstaan verschillende eindproducten.

Samenstelling digestaat

De verschillende eindproducten van vergisting hebben ook allemaal hun eigen karakteristieken, en door de verschillende samenstelling kunnen ze op uiteenlopende wijze worden gebruikt. 

Verschillende eindproducten van vergisting

In kader van het Nutriman-project realiseerde Vlaco een videoreeks voor de Vlaamse en Europese landbouwer over duurzame Vlaamse bemestingsinitiatieven, digestaat komt er in enkele specifieke nabehandelingen ervan uitgebreid aan bod: 

  1. Dunne fractie digestaat en effluent (Agrogas)
  2. Ammoniumsulfaat van chemische luchtwasser (Biogas Bree)
  3. Pellets gedroogd digestaat met een verhoogde stikstof- fosforverhouding (ARBIO)

Ontdek hier nog meer eindproducten van vergisting. 

Economische en ecologische voordelen van digestaatgebruik

Met het gebruik van digestaat maken gebruikers een wezenlijk verschil voor het milieu. Digestaatgebruik draagt bij aan een goed bodembeleid, het sluiten van kringlopen én aan het realiseren van klimaatdoelstellingen.

Bron: Vlaco digestaat

 

x

Contacteer ons