Vuurtje in de tuin? Niet toegelaten!

KWDV Dendermonde

Vuurtje in de tuin? Niet toegelaten!

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden.
Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten.

Betrapt?

Het verbranden van afval of groenafval in openlucht in je tuin of op andere plaatsen waar het niet mag is een schending van de milieuregelgeving.
Indien je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het vuur werd opgemerkt kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of een toezichthouder.
Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan:
ofwel de GAS-ambtenaar indien jouw gemeente afvalverbranding heeft opgenomen in het GAS-reglement.
De GAS-ambtenaar kan je dan een geldboete (gemeentelijke administratieve sanctie) van maximaal €350 opleggen.
Ofwel de procureur des Konings, de procureur des Konings kan beslissen om:
je strafrechtelijk te vervolgen waarna de strafrechter een geldboete kan opleggen; of
het proces-verbaal door te sturen naar de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.
Deze afdeling kan je een bestuurlijke geldboete opleggen.

Bron: Departement Omgeving Vlaamse overheid.

Ga voor het gezonde alternatief!

Sorteer en composteer

Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is daarom erg belangrijk. Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. We geven materiaal daarmee een nieuw leven. Wat niet meer kan gebruikt worden, verwerkt men in speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie.

Sorteren is goed, maar preventie is nog beter. Enkele tips om afval te voorkomen:

  • Kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en niet elk jaar massa’s snoeisel opleveren. Het betekent ook minder onderhoud.
  • Veel tuinafval kun je perfect zelf composteren.
  • Snoeihout kun je hakselen. De snippers strooi je tussen de planten uit. Zo vermijd je ook onkruid.
  • Met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal aan als omheining. Je zorgt bovendien voor een schuilplaats voor kleine dieren en dus voor meer biodiversiteit.

Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je tuinafval ter plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen!

Meer info en tips? Surf naar www.stookslim.be.

x

Contacteer ons