Bestuur

Kerntaken van het bestuur zijn: organiseren, coördineren, beslissen, handhaven van de regels. In feite alles dus om de vereniging draaiend te houden.

Tijden veranderen, maar eigenlijk is de passie van tuinieren tijdloos.

Vroeger teelde men vooral voor de groenten, nu zijn de tuinen meer divers en zie je meer variatie met bloemen en krijgt de tuin ook een functie van tegen de stress.

Er zijn wel een paar regels om hier een volkstuin te hebben.

Zo zijn er enkele malen per jaar een keuring of je wel tuiniert volgens de regels.

Mensen die hun moestuin verwaarlozen kunnen weggestuurd worden.

Dat klinkt misschien streng maar als je groene vingers hebt, dan komt het allemaal in orde.

Je wordt bijgestaan met hulp en informatie.

Marc Peeters

Voorzitter

KWDV Dendermonde

Ons bestuur.

Een bestuur van een vereniging is veel meer dan een voorzitter die de vergadering leidt, een penningmeester die op de centen past en een secretaris welke belast is met het schrijven van de notulen en andere administratieve werkzaamheden.
Een bestuur geeft op allerlei manieren leiding aan de vereniging.

Marc Peeters

Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn: Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden. Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.

Patrick Meulebroek

Ondervoorzitter
Vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid.

Dirk Goossens

Penningmeester
Gedurende 40 jaar secretaris van onze vereniging, en sinds dit jaar penningmeester en loco-secretaris.

Kurt Cornelis

Secretaris / webmaster
Secretaris/Webmaster: Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven. Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals bestuursvergaderingen. Bijhouden van de ledenlijst. Ontwerp en opvolging van de website

Luc Rogiers

Bestuurslid

Veerle Uyttersprot

Bestuurslid / Redactrice

Heb je interesse in een volkstuin?

Vul het aanvraagformulier in om op de wachtlijst geplaatst te worden

x

Contacteer ons