Lid worden

Ok, je hebt er lang over nagedacht en je wil dolgraag een tuinperceel verbouwen. Wat moet je hiervoor doen?

Vul het aanvraagformulier in om op de wachtlijst geplaatst te worden.

Onze vereniging wordt niet gesubsidieerd.

Ze bestaat uit een aantal vrijwilligers die zich voor de activiteiten inzetten naast hun andere dagelijkse bezigheden.

Als je onze vereniging wil steunen, dan kan dat altijd, je kunt zelf aangeven met welk bedrag je dat wil doen.

Iedereen kan lid bij ons worden.

Wat stellen wij er tegenover?

De steunende leden worden schriftelijk op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging.
Je kunt deelnemen aan onze samenaankoop pootgoed/meststoffen.
Voor vragen en meer informatie over onze vereniging kun je terecht op de website of kun je contact opnemen met één van onze bestuursleden.

Wat stellen wij er tegenover?

Een jaarabonnement op Tuinhier.

Het ledenblad “Tuinhier” staat boordevol interessante tips en weetjes voor elke tuinliefhebber. Onderverdeeld in verschillende rubrieken (moestuin, siertuin, fruittuin), vind je er zeker je gading in terug.

Het blad verschijnt maandelijks, behalve in januari, en wordt rond de 20ste van de maand geleverd.

Je krijgt een lidkaart met tal van kortingen en voordelen.
Je sluit je aan bij ons waar je geniet van ons activiteitenaanbod:
dit gaat van interessante voordrachten, samenaankoop pootgoed/meststoffen…
Samen met andere tuinliefhebbers deel je ervaringen, vragen, tips, enz.

Een jaarabonnement kost € 35, inclusief verzendkosten en bijdrage steunend lid.

Voor vragen en meer informatie over onze vereniging kun je terecht op de website of kun je contact opnemen met één van onze bestuursleden.

Tuintjes komen vrij wanneer een tuinier op eigen initiatief zijn/haar huur opzegt, of wanneer de huur wordt opgezegd omdat men onvoldoende tuiniert of men het reglement niet naleeft.

Jammer genoeg zijn er nog steeds niet voldoende volkstuintjes om aan de vraag te voldoen.
De wachttijd is helaas moeilijk voorspelbaar. Om in aanmerking te kunnen komen voor een volkstuintje moet je je inschrijven op de wachtlijst. Wees volledig! Onvolledige inschrijvingen kunnen helaas niet behandeld worden!

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Bezorg het aan het secretariaat.

Wat gebeurt er dan?

Indien je dit correct gedaan hebt, dan ontvang je een mail terug dat u bent ingeschreven op de wachtlijst om een tuintje te bekomen. Indien u geen reactie ontvangen hebt, stuur dan een mailtje naar kwdvdendermonde@gmail.com

Niet correcte mails worden niet beantwoord en dan ben je dus ook niet ingeschreven.

Je inschrijving blijft 2 jaar geldig, daarna moet je je opnieuw aanmelden!

 

  1. Je aanvaardt het huishoudelijk Reglement.
  2. Je betaalt een jaarlijks lidgeld van €40 (lidgeld jaarabonnement Tuinhier + 1 tuinperceel) (met vermelding van het pandnummer en de naam van de lid) op het rekeningnummer van de vereniging: BE24 7370 2687 8238
  3. Je hebt kennis genomen van het huishoudelijk Reglement en de privacy regels.
  4. Indien een lid laattijdig of geen lidgeld betaalt, dan wordt het geacht ontslag te nemen. Er worden hierover geen herinneringen gestuurd.
  5. Betaalde lidgelden worden nooit om welke reden ook terugbetaald.

Op het ogenblik dat je aan de beurt bent, ontvang je een bericht dat je een tuintje zal worden toegewezen en wordt er een afspraak vastgelegd voor de verdere administratieve en financiële zaken af te handelen.

Verhuis je intussen of verander je van e-mailadres? Geef dan je nieuw adres door aan onze secretaris.

x

Contacteer ons