Gezamenlijke asbest-opruimactie.

De mensen die een volkstuin huren streven een zo gezond mogelijke tuin na. Zij werken aan hun “biologische” tuinen om zelf onbespoten groenten en fruit te oogsten.

Ik zag bij meerdere tuinhuisjes dakgoten bevestigd zitten met een regenton erbij.
Het regenwater wordt door de asbestcementdaken opgevangen en vervolgens gebruikt om de tuin water te geven.
Rondvraag bij tuinierders leverde verschillende reacties op, één beargumenteerde dat hij er al jaren rondliep en dat hij nog nooit ergens last van had gehad.
Een andere tuinierder kwam met het argument dat als je niet aan de asbestcement daken komt (boren, zagen of breken) dat het dan geen kwaad kan. Een andere tuinier reageerde ik vang het regenwater op met een asbestplaat omdat deze niet “wegwaaid”

Deze argumenten gaan helaas niet op.

Tuinierders hebben door hun onwetendheid met betrekking tot asbest, een minder gezonde tuin, dan zij denken!

Inmiddels is van asbest bekend dat het na 20 á 30 jaar (of zelfs na 40 jaar) gezondheidsproblemen kan opleveren, zoals stoflongen of asbestkanker.
Verder blijkt uit onderzoek van TNO (TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie) dat er wel degelijk asbestvezels vrij komen door winderosie en regenerosie.
Zeker bij asbestcement daken van meer dan 30 jaar oud.
Door de wind worden er asbestvezels meegenomen, waardoor de lucht bij de volkstuinen vervuild is met asbestvezels.
De regen zorgt tevens voor erosie van de daken, waardoor er asbestvezels in het regenwater komen en dan ook in de regentonnen worden opgevangen.
Dit komt vervolgens weer op de gewassen en in de grond terecht doordat het regenwater gebuikt wordt om de tuin te bewateren.

Onze volkstuinen worden verhuurd aan overwegend ‘rijpere’ mensen. Dan denk je aan de leeftijd 50+.
Deze mensen nemen hun kinderen en/of kleinkinderen mee naar hun volkstuin en stellen ze bloot aan de met asbestvezels vervuilde lucht.

Het is duidelijk dat de asbestcement daken in de volkstuinen serieuze gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.  Zeker gezien de totale oppervlakte en de leeftijd van de asbestcement daken.
Het is tevens niet de eerste keer dat het ontdekt is op een volkstuincomplex.

Ondertussen is de asbestcontainer op 3 dagen tijd helemaal gevuld!

 

Bedankt aan iedereen die zich ingezet heeft om zijn volkstuin asbest vrij te maken!

x

Contacteer ons